Investeringsbesluit Sloterdijk-Centrum goedgekeurd

Goed nieuws voor de transformatie van Sloterdijk-Centrum! Op 15 maart is het investeringsbesluit goedgekeurd. Daarmee heeft de raad ingestemd met de uitvoering van het bijbehorende stedenbouwkundig plan. Sloterdijk-Centrum ontwikkelt zich de komende jaren tot een stoere, groene en gemengde woon- en werkomgeving met ongeveer 7.500 woningen als onderdeel van Haven-Stad.

Ontwikkeling zet door

Met de goedkeuring van het stedenbouwkundig plan en het uitvoeringskrediet kan het gebied verder ontwikkeld worden met woningbouw, voorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte. Duurzaamheid en een groene beleving spelen hierin een belangrijke rol. Het stedenbouwkundig plan bestaat uit drie documenten: Visie Sloterdijk-Centrum 2040, Plan Openbare Ruimte Sloterdijk-Centrum en Beeldkwaliteitplan Sloterdijk-Centrum.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Transformatie

De transformatie van Sloterdijk-Centrum is meer dan 10 jaar geleden ingezet. De komende 20 jaar wordt hier een moderne woon- en werkwijk gemaakt met 7.500 woningen en 540.000 vierkante meter voor niet-woonfuncties bestaande uit onder andere kantoren, onderwijsinstellingen, hotels en andere voorzieningen. Sloterdijk-Centrum wordt een woon- en werkwijk voor alle doelgroepen. De woningbouwprogrammering bestaat uit: 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment en 20 procent vrijesectorwoningen. Door de inzet van hoogbouw wordt het bestaande gebouwde programma verdubbeld.