Sloterdijk-Centrum ontwikkelt zich de komende 20 jaar van een kantorengebied naar een levendige stadswijk met ca. 7.500 woningen.

In deze Q&A geven we je antwoord op de meest gestelde vragen!

 1. Welke functies komen er naast ‘wonen’ in het gebied? In totaal komt er ca. 27.000 m2 commerciële voorzieningen, denk hierbij aan horeca, winkels, sportschool en verschillende soorten dienstverlening zoals een kapper. Maar ook maatschappelijke voorzieningen zoals de huisarts en de apotheek maken hier deel van uit. Per project zal er naar de exacte invulling gekeken worden.  Zo heb je straks dus veel verschillende voorzieningen in de buurt!

 

 1. Waar kunnen mijn bezoekers hun auto parkeren? Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers op straat. Daarom wordt er een parkeergarage voor bezoekers gerealiseerd, deze komt aan de Naritaweg ter hoogte van het Haga-Lyceum. In deze garage komen ook deelauto’s.

 

 1. Welke scholen zijn/komen in het gebied?  In Sloterdijk-Centrum zijn verschillende scholen voorzien, namelijk:
 • 2024 in Floating Gardens: Kinderdagverblijf en basisschool
 • Haga Lyceum: Middelbare school. Op de huidige plek van de school wordt over een paar jaar een definitieve locatie gebouwd.
 • TIO Hogeschool
 • Hout- en Meubileringscollege
 • ROC (regionaal opleidingscentrum)

 

 1. Waar komen sport- en speelplekken? Sport, spel en bewegen is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. In het Plan Openbare Ruimte (zie plannen en publicaties op gemeentelijke projectwebsite) kun je zien welke globale verdeling van locaties voor sport, spel en ontmoeting zijn opgenomen.

 

 1. Wanneer komt er een supermarkt in Sloterdijk Centrum? Op dit moment is er een Spar supermarkt gevestigd nabij het station. Onderdeel van het toekomstige project Crossroads is een wijksupermarkt, dit project wordt in 2024/2025 opgeleverd. Op Plein ’40 – ’45 in Nieuw-West zijn een markt en een winkelcentrum gevestigd (10 min. fietsen).

 

 1. Wat doet de gemeente aan duurzaamheid in Sloterdijk Centrum? Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van de transformatie van het gebied. De gemeente stelt hoge eisen aan de nieuwe gebouwen, denk hierbij aan groene gevels, duurzame energieopwekking en lage energienorm. Ook in de openbare ruimte komt duurzaamheid op verschillende manieren terug, bv. door de aanleg van veel nieuw groen. De fietsroute over de Arlandaweg wordt in de toekomst doorgetrokken naar Spieringhorn waarmee een groene schakel wordt gerealiseerd tussen het Westerpark en de Bretten.

 

 1. Hoe gaat de openbare ruimte rondom VERTICAL eruit zien? Aan de noordzijde van de N kavel komt de ingang naar de parkeergarage van VERTICAL. Ter hoogte van het Mercure hotel komt een nieuwe trap met hellingbaan en een speelveld. Ook komen er meerdere bomen langs de noordzijde. Centraal komt een pocketpark met groen. Aan de westzijde, tussen het fietspad en de rijbaan van de Barajasweg komt een aantal langsparkeerplaatsen en fietsparkeervakken. Ook zoekt de gemeente hier naar een definitieve plek voor de ondergrondse afvalcontainers.

 

 1. Waar komt de nieuwe wijk Haven-Stad? Haven-Stad bestaat uit 12 deelgebieden ten westen en noordwesten van het centrum, waaronder Sloterdijk, Westerpark, Coen- en Vlothaven en een deel van de Noordelijke IJ-oever. De komende 15 tot 25 jaar bouwt de gemeente hier aan een compleet nieuwe woon- werkwijk met ruimte voor 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen. Sloterdijk-Centrum is het eerste onderdeel van Haven-Stad waar woningen worden gebouwd. Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website.

 

 1. Waar kan ik meer informatie vinden over Sloterdijk-Centrum?
  Op de gemeentelijke projectwebsite: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterdijk-centrum/  En natuurlijk  Uptown Sloterdijk: https://www.uptownsloterdijk.nl/