12.01.18

Ontwerp locatie naast VERTICAL bekend

Voor het N-kavel op de hoek Radarweg en Arlandaweg is Engel Architecten door zelfbouwgroep Lab4you gevraagd een woongebouw te ontwerpen.

 

VERTICAL UPDATES
De verschijningsvorm van het gebouw is het resultaat van individuele keuzes van de verschillende leden uit de zelfbouwgroep. De gebouwen worden op hetzelfde kavel als VERTICAL gebouwd en zijn te beschouwen als directe buren. Op het N-kavel zijn twee blokken bestemd voor VERTICAL en twee blokken zijn beschikbaar zijn voor bouwgroepen binnen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Voor blok 4 heeft Engel Architecten een ontwerp gemaakt. Het gebouw is opgebouwd uit circa 22 appartementen boven een commerciële plint, twee woonwerk-woningen en vijf herenhuizen. Om het gevoel van levendigheid te versterken is ervoor gekozen de bouwgroepleden niet alleen mee te laten denken over de indeling van het gebouw en de individuele woningen maar ook invloed uit te oefenen op de uitstraling van het gebouw.

Ontwerp: Engel Architecten | Beeld: 3D Studio Prins

Voor de appartement hebben de leden naast de keuze voor indeling ook de mogelijkheid de maat van het balkon te bepalen. Deze kunnen variëren in diepte maar ook in breedte en hoogte. Het resultaat is een stapeling van doosjes met verschillende maten, al naar gelang de keuzes van de leden.

Op locatie 1 en 3 komt VERTICAL. Op 2 en 4 komen de zelfbouwlocaties.

Voor de herenhuizen is eenzelfde strategie gehanteerd. Elk lid heeft de mogelijkheid om binnen een kader individuele keuzes te maken voor de plaatsing en hoeveelheid van de gevelopeningen en de te gebruiken materialen. Op deze wijze ontstaat er een gevarieerd beeld dat een tegenwicht biedt aan de veelal gelijkvormige uitstraling van de kantoorgebouwen in de omgeving.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de supervisor. Naar verwachting zal de vergunning eerste kwartaal 2018 worden ingediend. De start bouw staat gepland voor eerste helft 2019.