Voortgang bouwplaats VERTICAL!

Bekijk de voortgang op de bouwplaats van VERTICAL nu het gebouw zijn voltooiing nadert!

Deze prachtige foto’s, genomen afgelopen maand door KOZZMOZZPHOTO, laten een mooie impressie zien van de huidige stand van zaken van VERTICAL.