Volgende generatie duurzaam wonen

VERTICAL is default duurzaam. Wij voegen daad bij woord. Het gebouw gebruikt de zon en slaat warmte en koude op in de grond. Regenwater en warm water worden optimaal (her)gebruikt. Groene gevels en tuinen bieden ruimte voor flora en fauna en natuurlijk voor jezelf. Je hoeft het gebouw zelf alleen nog maar slim te gebruiken.

Lage energiebehoefte

Met de juiste oriëntatie van de torens, een goed isolerende schil en energieopwekking beperken we de energievraag. VERTICAL heeft een eigen warmte-/koudeopslag (WKO), zonnepanelen en werkt met een vernieuwend installatieconcept.

Shared mobility

Je woont in de stad Amsterdam. Ruimte is schaars en kostbaar. Dat betekent dat je flexibel moet zijn met het type vervoer dat je gaat gebruiken. Wij snappen dat je niet alles zelf hoeft te bezitten. Daarom levert VERTICAL in samenwerking met een exploitant een aantal elektrische auto’s in de garage en voorzieningen ten behoeve van fietsen die deels met zelf opgewekte stroom worden opgeladen.

Landschap doortrekken

VERTICAL is onderdeel van de Brettenzone en loopt door tot aan het Westerpark. Het is een belangrijke schakel tussen deze gebieden. Door de diversiteit van het Brettenlandschap gelaagd door te trekken in de gevels en daktuinen van het gebouw vergroten we de fijnmazige diversiteit in nestelgelegenheid en voedselaanbod voor vogels en insecten. We brengen de natuur zo naar de stad.

Water (her)gebruiken

Er worden groendaken aangelegd, met daaronder extra buffercapaciteit voor regenwater. Regenwater wordt op de hoogste daken en onder de beplanting opgevangen en gebruikt voor irrigatie van de beplanting. Regenwater wordt via de geveltuinen naar beneden gevoerd.

Landschap doortrekken

DS Landschapsarchitecten ziet de stad als een berglandschap: Sloterdijk is de rots en vormt een onderdeel van de Brettenzone welke doorloopt tot aan het Westerpark. Juist als gebouwde omgeving kan het iets toevoegen aan de biodiversiteit. VERTICAL is een verbinder, geen obstakel.

Op zijn kwekerij-annex-laboratorium in Boskoop, waar op uitgestrekte veenplakken allerlei bomen, planten en dieren welig tieren, ontkiemen bij Fred Booy de ideeën voor zijn werk voor DS landschapsarchitecten. Zoals voor Amsterdam VERTICAL waar zijn ontwerp de natuur dichterbij bewoners brengt. “Behalve planten moeten we ook voorpret kweken.”

Lees het verhaal van Fred Booy